Personal Safety Products
Betaalinstanties
PSP Youtube
PSP Facebook

Privacy Policy Personal Safety Products

Personal Safety Products heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en/of verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en - andere - schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Personal Safety Products is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor (ander) schadeveroorzakend gebruik van de website.

Ook zijn aan deze website door middel van links websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Personal Safety Products is niet verantwoordelijk voor de informatie van de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Copyrights
Op deze website berust copyright ©. Alle rechten zijn voorbehouden aan Personal Safety Products BV. Afzonderlijke documenten kunnen verschillende copyright vermeldingen en/of juridische mededelingen bevatten.

Trademarks
Het Personal Safety Products logo en de naam Personal Safety Products zijn geregistreerde trademarks en zijn eigendom van Personal Safety Products. Alle andere trademarks zijn eigendom van andere organisaties of respectievelijke priv&eactue;personen.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden bij het bestellen van producten via www.psproducts.nl of www.psproductswebshop.nl, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons registreert, worden enkele persoonlijke gegevens opgeslagen. Indien u een bestelling plaatst worden ook uw factuuradres en afleveradres opgeslagen. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden gegeven.

Uw gegevens gebruikt Personal Safety Products om uw bestelling te verwerken en het pakketje zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn als er onverhoopt iets misgaat bij de verzending. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt uitsluitend gebruikt om met u functioneel te communiceren en u op de hoogte te houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen. Indien u onze digitale nieuwsbrief niet wilt ontvangen, dan moet u zich hier expliciet voor afmelden door een mailtje te sturen naar info@psproducts.nl. Vermeld altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Cookies, IP-adressen
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden bij het bestellen van producten via www.psproducts.nl of www.psproductswebshop.nl, maken wij gebruik van cookies. Ook kunnen wij uw IP-adres registreren.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging
Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Personal Safety Products verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, via de website of per e-mail contact op met Personal Safety Products.

PSP Footerlogo


Privacybeleid / AVG GDPR
Sinds 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyrichtlijnen doornemen.